Eakate päevakeskus tel 621 8998 Laste päevakeskus Martsa 2 tel 621 4645 Laste päevakeskus Ümera 46 tel 5307 7584 Koduteenus tel 621 4350 info@lsk.ee

Ümera kodukord

Meie päevakeskuses

 • Tulen ja lähen kokkulepitud ajal. Lahkumine täiskasvanu loal.
 • Päevakeskuses viibin üleriieteta ning vahetusjalatsites.
 • Vastutan ise oma isiklikke asjade eest.
 • Arvutit kasutan ainult täiskasvanu loal ja pool tundi korraga.
 • Vaatan e-koolist/stuudiumist õppimist koos töötajaga.
 • Minu vastutada on, et vajalikud õppevahendid oleksid kaasas.
 • Kiusamine ei ole lubatud sõnadega ega tegudega. Märkan kiusamist ja teavitan sellest koheselt täiskasvanut!
 • Kui meil on tüli, pöördume täiskasvanu poole ja ei hakka omavahel kaklema.
 • Kui võimalik aitame ja toetame teisi!
 • Osaleme kõik ühistegevustes.
 • Pesen oma nõud ja teen puhtaks oma söömise koha kohe pärast söömist.
 • Ei kasuta keskuses isiklikke nutiseadmeid.
 • Ei võta kaasa endale ja teistele ohtlikke esemeid.
 • Tulen päevakeskusesse tervena!