Tutvustus

Lasnamäe Sotsiaalkeskus on 1996. aastal asutatud hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärk on Lasnamäe linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste abivajajate toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks sotsiaalteenuste osutamine.

Keskus osutab järgmisi teenuseid:

  • päevakeskuseteenus
  • laste päevakeskuse teenus
  • koduteenused

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/427062013015