Laste päevakeskuse teenus

Alates 18. maist E-R kell 10-17 pakuvad laste päevakeskuse töötajad tuge õppetöös graafiku alusel. Palun helista ja lepi aeg kokku (621 4645, 5300 6556)!

Endiselt toimub õppetöö toetamine e-posti (ainult e-post: lapsed@lsk.ee), telefoni (621 4645, 5300 6556) ja Skype teel E-R kell 10-17.

Lastel on võimalus tulla laste päevakeskusesse e-kooli ülesannete ja töölehtede järgi E-R kell 10-17. Palun helista ja lepi aeg kokku (621 4645, 5330 6556)!

Psühholoogiline nõustamine – 19.05, 20.05, 27.05, 28.05, 29.05. Palun kindlasti registreerida ja kokku leppida aeg: MargeUlla.Arusoo@lsk.ee

 

Teenus on mõeldud Lasnamäe linnaosa põhikooliealistele õpi- ja käitumisraskustega ning koolikohustuslikele lastele ja nende peredele.

Pakume lastele päevast toetust ja rakendust ning tuge õppetöös. Võimalus on lastel ja peredel saada psühholoogilist abi. Tegemist on tasuta teenusega.

http://www.tallinn.ee/Teenus-Laste-paevakeskuse-teenus

Teenusele suunamiseks on vaja pöörduda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse lastekaitse spetsialisti poole:

http://www.tallinn.ee/lasnamae/telefoniraamat-puu#asutus1_50017098

Kasulikku:

http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Abitelefonid

http://www.tallinn.ee/est/haridus/

https://rajaleidja.innove.ee/

https://pk.ee/

Andmekaitsetingimused:

https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Teenust osutatakse:

Martsa 2 (endine Katleri 2a, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi III korrus B-tiib)

13915 Tallinn

Avatud: tööpäeviti 11.00-18.00.

Info: 621 4645, 5300 6556

Lastega töötavad:

Sotsiaaltöötaja: Marina Kurbatova

621 4645, 5300 6556

Marina.Kurbatova@lsk.ee

Sotsiaaltöötaja: Eve Metsniin

621 4645, 5300 6556

Eve.Metsniin@lsk.ee

Pedagoog: Janika Niitsoo

621 4645, 5300 6556

Janika.Niitsoo@lsk.ee

Psühholoog: Marge Ulla Arusoo

621 4645, 5300 6556

MargeUlla.Arusoo@lsk.ee

Perenaine: Svetlana Moloditšenko