Laste päevakeskuse teenus

Teenus on mõeldud Lasnamäe linnaosa põhikooliealistele lastele, kellel on õpi- ja/või käitumisraskused või probleeme koolikohustuse täitmisega.

Lastele tagatakse sobivad tingimusd õppimiseks ja tugi õppetöös, toit ja vajaduse korral psühholoogiline abi.

Tegemist on tasuta teenusega.

https://www.tallinn.ee/Teenus-Laste-paevakeskus

Teenusele suunamiseks on vaja pöörduda Lasnamäe Linnaosa Valitsuse lastekaitse spetsialisti poole:

https://www.tallinn.ee/telefoniraamat-puu#asutus3_50114868&asutus2_50017408&asutus1_50017098

Kasulikku:

http://www.tallinn.ee/est/noorteinfo/Abitelefonid

https://rajaleidja.innove.ee/

https://pk.ee/

Andmekaitsetingimused:

https://www.tallinn.ee/Andmekaitsetingimused

Teenust osutatakse:

Martsa 2 (endine Katleri 2a, Tallinna Täiskasvanute Gümnaasiumi III korrus B-tiib)

13915 Tallinn

Avatud: tööpäeviti 11.00-18.00.

Info: 621 4645, 5300 6556

Lastega töötavad:

Sotsiaaltöötaja: Ingrid Tõru

621 4645, 5300 6556

Ingrid.Toru@lsk.ee

Sotsiaaltöötaja: Eve Metsniin

621 4645, 5300 6556

Eve.Metsniin@lsk.ee

Pedagoog: Dilbar Lendla-Ulmand

621 4645, 5300 6556

Dilbar.Lendla-Ulmand@lsk.ee

Psühholoog: Ruth Juhanson

621 4645, 5300 6556

Ruth.Juhanson@lsk.ee

Perenaine: Svetlana Moloditšenko