Tööplaan

VEEBRUAR  2020

  • Õppetöös abi osutamine
  • Teenusevajaduse hindamine koos lastekaitse spetsialistiga
  • Toitlustamine
  • 14.02 Valentinipäeva tähistamine
  • 21.02 Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine
  • 25.02 Vastlapäeva tähistamine
  • 27.02 Kaartide valmistamine
  • 28.02 Sünnipäevade tähistamine
  • Arendav vaba aja sisustamine