Tööplaan

August 2022

• Õppetöös abi osutamine
• Teenusevajaduse hindamine koos lastekaitse spetsialistiga
• Toitlustamine
• 01.08-05.08 tegevused õues
• 08.08-12.08 tegevused õues
• 15.08-18.08 tegevused õues
• 19.08 Taasiseseisvumispäeva tähistamine
• 22.08-26.08 tegevused õues
• 30.08 Ranna Rantšo ekskursioon
• 31.08 sünnipäevade tähistamine
• Arendav vaba aja sisustamine