Kodukord

Meie päevakeskuses

 • Päevakeskus on avatud esmaspäevast reedeni.
 • Päevakeskuses viibime üleriieteta ning vahetusjalatsites
 • Tegeleme õppetööga
 • Isiklikke asju hoiame enda juures (me ei jäta isiklikke asju järelvalveta)
 • Hoiame puhtust ja korda
 • Oleme viisakad ja heatahtlikud üksteise vastu
 • Osaleme kõik ühistegevuses
 • Arvutit kasutame korraga 30 minutit
 • Päevakeskuses filmime ja pildistame ainult teiste laste ja täiskasvanute nõusolekul
 • Probleemidega ja muredega pöördume täiskasvanu poole
 • Päevakeskusest lahkume ainult täiskasvanu loal