Tööplaan

MAI 2018

  • Õppetöös abi osutamine
  • Teenusevajaduse hindamine koos lastekaitse spetsialistiga
  • Toitlustamine
  • Emadele ja vanaemadele kaartide valmistamine 04.05
  • Rahakottide valmistamine 11.05
  • Piknik 18.05
  • Sünnipäevade tähistamine 25.05
  • Arendav vaba aja sisustamine