Tööplaan

MAI 2017

  • Õppetöös abi osutamine
  • Teenusevajaduse hindamine koos lastekaitse spetsialistiga
  • Toitlustamine
  • Spordipäev 05.05
  • Emadele ja vanaemadele kaartide joonistamine 12.05
  • Burgerite valmistamine 19.05
  • Filmiõhtu 26.05
  • Arendav vaba aja sisustamine