Tutvustus

Lasnamäe Sotsiaalkeskus on 1996. aastal asutatud hoolekandeasutus, mille tegevuse eesmärk on Lasnamäe linnaosa eakate, puuetega inimeste, lastega perede ja teiste abivajajate toimetuleku soodustamiseks ja säilitamiseks sotsiaalteenuste osutamine.

Keskus osutab järgmisi teenuseid:

  • päevakeskuseteenus
  • laste päevakeskuse teenus
  • koduteenused

Lasnamäe Sotsiaalkeskuse põhimäärus: https://www.riigiteataja.ee/akt/427062013015

Pakume tööd:

  • hooldustöötajale

Täpsem info Katrin.Kuuseorg@lsk.ee või 621 2206.